Steensel weer 1 dorp april 2021

Fase 1 (Steensel Zuid, omgeving Frans van Nunenstraat)

Uitvoering
De aannemer FPH Ploegmakers is met zijn rioleringswerkzaamheden bij Fase 3 (Heuveleind) aanbeland. Inmiddels is het eerste deel van de Frans van Nunenstraat weer voorzien van nieuwe bestrating.
In het najaar (vanaf oktober) gaat de aannemer de bomen en struiken planten in de wijk. Voor vragen over de uitvoering kunt u nog steeds terecht op het inloopspreekuur van 08.30 tot 10.00 uur op dinsdagochtend in de bouwkeet. De fasering en planning, zoals vermeld in de nieuwsbrief van maart 2021, is ongewijzigd.

Foto: aanleg riolering Frans van Nunenstraat

Fase 2 (Steensel Noord, omgeving Steenselse toren)

Het ontwerp
Alle bewoners in Fase 2 hebben een brief ontvangen met een link naar een website waarop het ontwerp van Steensel Noord te zien is. Dit ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met de klankbordgroep en Ducot Engineeringsbureau. Reacties van bewoners op het ontwerp zijn beoordeeld en voor zover mogelijk verwerkt.
Het ontwerp sluit goed aan bij Fase 1. Dorpsraad Steensel is enthousiast over het ontwerp en ook het College van B&W heeft ingestemd met het plan. Het ontwerp kunt u bekijken via www.eersel.nl/steensel-weer-een-dorp.

Tekening: ontwerp Fase 2

Uitwerking ontwerp
Het ontwerp gaan we verder uitwerken in technische tekeningen. In deze tekeningen gaan we  bijvoorbeeld het nieuwe riool opnemen. Net als in Fase 1 gaan we het oude riool vervangen voor een nieuw riool en leggen we meteen een infiltratieriool aan. Hierin gaan we het regenwater opvangen zodat het in de bodem kan infiltreren. De regenpijpen aan de voorkant van de woningen gaan we aansluiten op dit infiltratieriool. Het afkoppelen en infiltreren van regenwater helpt om verdroging tegen te gaan.

Planning
Samen met de bewoners en klankbordgroep willen we de plannen rond de zomer van 2021 definitief gereed hebben. In het najaar kunnen we dan gaan aanbesteden, zodat in het voorjaar van 2022 de eerste schop de grond in kan.