Dorpsraad in de Pierenbode april 2021

Corona

Inmiddels zijn de eerste inwoners van Steensel gevaccineerd. De oudste inwoners hebben deze vaccinatie ontvangen op de locaties van de GGD. In de Höllekes heeft is ook al een grote groep inwoners gevaccineerd door onze huisartsen. Het licht aan het eind van de tunnel lijkt in zicht, maar we moeten nog een tijd volhouden totdat vrijwel iedereen gevaccineerd is. Ook het gebruik van sneltesten zou ons weer wat meer vrijheid moeten kunnen brengen. Helaas zitten we voorlopig nog vast aan de avondklok en flinke beperkingen.

De vieringen van Koningsdag en Bevrijdingsdag zijn dit jaar door de veiligheidsregio’s afgelast. In 2021 zou de Dodenherdenking van de gemeente Eersel wederom in Steensel plaats vinden, maar deze kan dus niet doorgaan op de gebruikelijke wijze. Nadere informatie over een alternatieve wijze van herdenken volgt nog.

Gelukkig kunnen we in april met zijn allen op zoek gaan naar de STEENselse Kei. De Stinselse kwis heeft hiermee weer een mooie activiteit opgezet. Iedere keer staat er wel een vereniging of stichting op om ons door deze moeilijke periode heen te loodsen. Mooi om te zien wat we allemaal al voor elkaar hebben gekregen. Blijf nog volhouden en blijf gezond. Betere tijden zijn in aantocht.

Steensel weer één dorp

In deze Pierenbode wordt de nieuwsbrief van de gemeente Eersel gepubliceerd. Je kunt deze nieuwsbrief al eerder ontvangen door jezelf te abonneren. Aanmelden kan op de site van de gemeente: www.eersel.nl/steenselweereendorp.

AED’s

De Dorpsraad heeft jaren het beheer gehad over drie AED-apparaten in Steensel. Inmiddels is dit beheer overgedragen aan de EHBO in Eersel. De AED’s zijn inmiddels allemaal vervangen, evenals de ombouwkast. De AED’s hangen op de volgende locaties:

  • Gemeenschapshuis De Höllekes, bij de ingang
  • Tennisvereniging Steensel, tegenover baan 2 bij de ingang naar kleedlokaal
  • Familie v.d. Boomen in de Lange Reen, aan de zijkant naast de garage.

Voetbalvereniging Steensel heeft ook een AED, maar die is in eigen beheer. Op de website www.hartslagnu.nl vindt u meer informatie over de AED’s en hoe u burgerhulpverlener kunt worden.

Motorcross

Er zijn bij ons en bij de gemeente Eersel diverse klachten binnen gekomen over het crossen van motoren en quads in de bossen. Door de afsluiting van de doorgaande weg naar Veldhoven is het bosgebied tussen Steensel en Veldhoven een gewild crossterrein geworden. Zoals gemeld in een vorige Pierenbode wordt deze overlast breed aangepakt door meerdere gemeenten, de provincie, politie en worden er meer handhavers (BOA’s) ingezet. Het is echter erg moeilijk om in zo’n groot gebied in de Kempen adequaat te handhaven. De gemeente en politie zijn volop bezig om de capaciteit te vergroten en de overlast te beperken. Er zijn al enkele notoire overtreders aangepakt. Hierbij is gebleken dat ze zelfs vanuit België hier komen crossen.

Website

Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com of aan één van de leden van de Dorpsraad.