Dorpsraad in de Pierenbode mei 2021

Corona

We snakken met zijn allen naar meer bewegingsvrijheid. Het vaccinatieprogramma is opgestart, maar loopt nog niet zo voospoedig als gehoopt. Er zit niet anders op dan geduld te bewaren en ons goed aan de basisregels te houden: 1,5 meter afstand bewaren, goed de handen wassen en bij klachten thuis te blijven. Alleen als we daar aan vasthouden en steeds meer mensen gevaccineerd zijn, kunnen we uit deze crisis komen. We moeten nog even volhouden.

Gelukkig hebben we in Steensel voldoende afleiding. Vele inwoners zijn dagelijks bezig om de Steenselse kei te zoeken of de bijbehorende cryptische omschrijving op te lossen. Tijdens Koningsdag zal er een speciale editie georganiseerd worden voor de schoolgaande kinderen in Steensel. Een mooi initiatief waarmee op een gezonde wijze (veel wandelen en buiten zijn) de saamhorigheid binnen ons dorp versterkt wordt. Ook de herdenking van 4 mei en de viering van onze bevrijding op 5 mei zal weer op een alternatieve wijze plaatsvinden. Het is belangrijk om hier jaarlijks bij stil te staan. We willen dan ook iedereen vragen om aan deze herdenking deel te nemen en een kaarsje te branden, de vlag uit te steken of een bloemetje bij het bevrijdingsmonument te komen leggen. Meer informatie over deze alternatieve herdenking staat in deze Pierenbode.

Steensel weer één dorp

In deze Pierenbode wordt wederom de laatste nieuwsbrief van de gemeente Eersel gepubliceerd. Het ontwerp van fase 2 (Steensel-Noord) is niet alleen digitaal te zien. We hebben het ontwerp opgehangen in de tuinkamer van de Höllekes, zodat deze vanaf het dorpsplein is te zien. Ook hangt het ontwerp in het halletje van het kerkgebouw. De kerk is dagelijks geopend. Mocht u naar aanleiding van dit ontwerp nog vragen, opmerkingen hebben of een reactie willen geven, dan kan dat altijd via het mailadres van de Dorpsraad: dorpsraadsteensel@outlook.com. Wij zorgen er dan voor dat het bij de betreffende betrokkenen van het project terecht komt. Je kunt deze nieuwsbrief al eerder ontvangen door jezelf te abonneren. Aanmelden kan op de site van de gemeente: www.eersel.nl/steenselweereendorp.

Woningbouw senioren

De afgelopen weken is er door Belangenvereniging senioren Steensel (KBO Steensel) met ondersteuning van KBO Brabant een onderzoek uitgezet bij haar leden. Deze leden hebben een vragenlijst ontvangen om zo hun mening en wensen rondom het thema ‘Langer thuis wonen’ kenbaar te maken. De vragenlijst is samengesteld in samenwerking met Dorpsraad Steensel en de werkgroep rondom welzijn in Steensel. De resultaten uit het onderzoek zullen gebruikt worden om een beter beeld te krijgen van de woonwensen van Steenselse Senioren. Nadat de woonwensen duidelijk zijn zullen ze worden gebruikt bij het opstellen van de woon-zorgvisie door de dorpsraad van Steensel. Deze visie zal vervolgens ingebracht worden bij de woonvisie van de gemeente Eersel met als doel het realiseren van de juiste seniorenwoningen in ons dorp. Uw mening is dus heel belangrijk!

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek wordt er een bijeenkomst georganiseerd om verder te praten over de vervolgstappen en het onderwerp welzijn. Bent u 65 jaar of ouder (KBO-lid of niet) en wilt u hieraan deelnemen? U kunt dan een e-mail sturen naar Judith Leijssen, stagiaire bij KBO Brabant (jleijssen@kbo-brabant.nl). U zult van haar een uitnodiging ontvangen om hier over te praten. Als u liever alleen een e-mail stuurt met uw woonwensen of uw kijk op het huidige woningaanbod in Steensel is dit natuurlijk ook van harte welkom.

Website

Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com of aan één van de leden van de Dorpsraad.