Dorpsraad in de Pierenbode juni 2021

Corona

Er lijkt eindelijk wat schot in de zaak te komen. De vaccinatiegraad stijgt en het aantal opnames in de ziekenhuizen lijkt nu echt te gaan zakken. De eerste versoepelingen zijn al doorgevoerd en de verwachting is dat dat de komende periode nog verder zal uitbreiden. Het is weer mogelijk om elkaar wat meer te ontmoeten op een terras en ook thuis mogen we weer meer bezoek ontvangen. In Steensel zijn er de afgelopen weken toch nog behoorlijk veel inwoners positief op corona getest. Voorzichtigheid is dus nog steeds het devies. Volg goed de basisregels op zoals 1,5 meter afstand houden, veelvuldig handen wassen en thuisblijven bij ziekteverschijnselen. Alleen samen krijgen we corona er onder en krijgen we onze vrijheid weer terug. Hou vol en let een beetje op elkaar.

Steensel weer één dorp

Fase 1 van ‘Steensel weer één dorp’ is steeds beter zichtbaar in het straatbeeld. Een groot gedeelte van de Frans van Nunenstraat is al opnieuwbestraat en op het Heuveleind is de riolering reeds vervangen. Ook daar zal snel de nieuwe bestrating zichtbaar zijn. De komende weken zal de rest van de Frans van Nunenstraat gerealiseerd worden, waarna in de zomer de Joseph Schulteweg en de Korte Kerkstraat aan de beurt zullen komen. Het dorp krijgt een krachtige impuls met deze ontwikkelingen en de reacties op het nieuwe straatbeeld zijn erg positief.

Het ontwerp van fase 2 (Steensel-Noord) is niet alleen digitaal te zien. Het ontwerp hangt op het raam in de tuinkamer van de Höllekes, zodat deze vanaf het dorpsplein is te zien. Ook hangt het ontwerp in het halletje van het kerkgebouw. De kerk is dagelijks geopend. Mocht u naar aanleiding van dit ontwerp nog vragen, opmerkingen hebben of een reactie willen geven, dan kan dat altijd via het mailadres van de Dorpsraad: dorpsraadsteensel@outlook.com. Wij zorgen er dan voor dat het bij de betreffende betrokkenen van het project terecht komt.

Je kunt de nieuwsbrief over dit project ontvangen door jezelf te abonneren. Aanmelden kan op de site van de gemeente: www.eersel.nl/steenselweereendorp.

Huttenbos

Het huttenbos aan het Kerkdijkje krijgt steeds meer vorm. Vorig jaar zijn een aantal bomen gekapt om meer ruimte te creëren en zijn er een groot aantal vogelkastjes opgehangen. De afgelopen periode is er eveneens hard gewerkt om het bos aantrekkelijk te maken om er te gaan spelen. Er is een picknickbank geplaatst in het midden van het bos en er zijn al enkele hutten aangebracht. Het is de bedoeling om ook nog een waterpomp aan te sluiten, zoals dat ook is gerealiseerd in het speeltuintje in Steensel-Noord. Bij de ingang van het bos is inmiddels een toegangsbord geplaatst. Neem dus gerust eens een kijkje tijdens uw dagelijks wandeling en maak eens een ommetje via het Kerkdijkje.

Website

Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com of aan één van de leden van de Dorpsraad.