Steensel weer 1 dorp update juni 2021

Fase 1 (Steensel Zuid, omgeving Frans van Nunenstraat)

Uitvoering

De aannemer FPH Ploegmakers is met zijn rioleringswerkzaamheden bezig in het laatste stukje van de Frans van Nunenstraat. Daarna zijn de Joseph Schulteweg en de Korte Kerkstraat aan de beurt.

Een deel van de vrijkomende klinkers worden hergebruikt in de Joseph Schulteweg en de Korte Kerkstraat. Dit is in de ontwerpfase een gezamenlijke keuze geweest. Het hergebruiken van de  klinkers doen we in het kader van de duurzaamheid en ook omdat het gewoon mooie klinkers zijn. De nieuwe roodbruine klinkers in de Frans van Nunenstraat sluiten hier goed bij aan.

In het najaar (vanaf oktober) gaat de aannemer de bomen en struiken planten in de wijk. Voor vragen over de uitvoering kunt u nog steeds terecht op het inloopspreekuur van 08.30 tot 10.00 uur op dinsdagochtend in de bouwkeet. De fasering en planning, zoals vermeld in de nieuwsbrief van maart 2021, blijft ongewijzigd.

Foto: Frans van Nunenstraat werk in uitvoering

Fase 2 (Steensel Noord, omgeving Steenselse toren)

Uitwerking

Het ontwerp voor Fase 2 kunt u bekijken via www.eersel.nl/steensel-weer-een-dorp. Het ontwerp gaan we verder uitwerken in technische tekeningen. In deze tekeningen gaan we bijvoorbeeld het nieuwe riool opnemen. Net als in Fase 1 gaan we het oude riool vervangen voor een nieuw riool en leggen we meteen een infiltratieriool aan. Hierin gaan we het regenwater opvangen zodat het in de bodem kan infiltreren. De regenpijpen aan de voorkant van de woningen gaan we aansluiten op dit infiltratieriool. Het afkoppelen en infiltreren van regenwater helpt om verdroging tegen te gaan.

Tekening: impressie nieuwe inrichting Lange Reen

Groen
Het groen (nieuwe bomen en beplanting) is een belangrijk aspect in het plan. De bomen krijgen een ruime groeiplaats en ook de beplanting onder de bomen komt er netjes uit te zien. Net zoals in Fase 1 planten we hier een aantal verschillende soorten bomen (diversiteit). De bomen zijn geschikt voor deze woonstraten. De bestaande bomen op het brinkje bij de Luciatoren blijven staan.

Planning
De plannen willen we rond de zomer van 2021 definitief gereed hebben. In het najaar kunnen we dan gaan aanbesteden, zodat in het voorjaar van 2022 de eerste schop de grond in kan.