Dorpsraad in de Pierenbode augustus 2021

Openbare dorpsraadvergadering

Noteer alvast maandagavond 4 oktober om 20.00 uur in uw agenda voor de openbare dorpsraadvergadering. Er is genoeg te bespreken. Vanzelfsprekend staan de projecten ‘Steensel weer één dorp’ en ‘Hart van Steensel’ dan op het programma. We geven ook een toelichting op het visieplan ‘welzijn en wonen’. Waarschijnlijk komt er eind van het jaar nog een tweede openbare dorpsraadvergadering. In deze tweede vergadering zullen de plannen met betrekking tot de herinrichting van het stroomgebied van de Run verder toegelicht worden. Mocht er nieuws zijn over mogelijke inbreidingsplannen dan zullen deze zeker op een van deze twee vergaderingen besproken worden.

Steensel weer één dorp

De werkzaamheden van fase 1 vorderen gestaag. De Frans van Nunenstraat is vrijwel gereed en de Joseph Schulteweg kan al bestraat worden. Na de vakantie volgt nog de Korte Kerkstraat. Het ontwerp van fase 2 (Steensel-Noord) is vrijwel gereed en zal tijdens de openbare dorpsvergadering toegelicht worden. Het is de bedoeling om in het najaar de tweede fase van het project te gaan aanbesteden, zodat begin 2022 gestart kan worden met de werkzaamheden.

U kunt de nieuwsbrief over dit project ontvangen door u zelf te abonneren. Aanmelden kan op de site van de gemeente: www.eersel.nl/steenselweereendorp.

Fietspad Riethovenseweg

Na meer dan 25 jaar komt er dan eindelijk een fietspad te liggen tussen Steensel en buurschap de Stevert. De beide buurtverenigingen zijn al geïnformeerd en ook de dorpsraad is bij het plan betrokken. De buurtverenigingen hebben enkele wijzigingen voorgesteld ten aanzien van het huidige ontwerp. In dit ontwerp is sprake van een breed tweezijdig fietspad aan de rechterkant van de weg (van Steensel naar de Stevert), waardoor er een heleboel bomen gekapt moeten worden en de unieke tunnel van bomen zal verdwijnen die het gebied net zo kenmerkt. Daarnaast is voorgesteld om verkeersremmende maatregelen te treffen voor het doorgaande autoverkeer. Er wordt erg hard gereden op de Stevert en de Riethovenseweg. Ook is er gekeken naar mogelijkheden om het landbouwverkeer via het Stuivertje de A67 te laten oversteken. Momenteel kan het landbouwverkeer alleen maar via het viaduct tussen Steensel en Knegsel de snelweg oversteken. Vandaar dat er bovengemiddeld veel landbouwverkeer door deze straten rijdt. Bij het voeren van gespreken hierover met de gemeente trekken we samen op met de dorpsraad van Knegsel.

Herontwikkeling beekdal de Run

Waterschap De Dommel werkt, samen met gebiedspartners, aan een natuurlijk en uitnodigend beekdal van de Run. Een meanderende beek met meer stroming en afwisseling, waardoor de kwaliteit van het water verbetert. Daarbij ook een beekdal dat beter in staat is om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Vanwege corona is het niet mogelijk geweest om dit ontwerp verder toe te lichten. Vandaar dat Waterschap de Dommel een videopresentatie heeft gemaakt over de plannen. Dit filmpje is terug te vinden op Youtube onder de titel: ‘Presentatie voorlopig ontwerp beekdal de Run, deelgebieden Stevert en Heers’. De digitale lezers van de Pierenbode kunnen op deze link klikken: https://www.youtube.com/watch?v=1xrpINOb-PI .

Zwerfvuil verzamelen

Wij zien regelmatig mensen zwerfafval verzamelen en hebben daarom contact gezocht met de gemeente om dit te stimuleren en te ondersteunen. Vandaar dat er vanaf 6 september in de Höllekes prikstokken, handschoenen, hesjes en zakken klaar liggen voor diegene onder ons die tijdens een wandeling of hond uitlaten zwerfvuil willen verzamelen. We zien nog steeds in ons mooie buitengebied allerlei zwerfvuil liggen. We hopen dat we met dit initiatief meerdere mensen kunnen overhalen om individueel of in groepsverband zwerfvuil te verzamelen. We hebben voor 10 personen materiaal liggen, en dus kun je met groepjes tot 10 personen aan de slag. De volle zakken kunnen ook bij de Höllekes worden ingeleverd en de gemeente zal die van tijd tot tijd komen ophalen. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat ons buitengebied schoon blijft.

Website

Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com of aan één van de leden van de Dorpsraad.