Steensel weer 1 dorp augustus 2021

Fase 1 (Steensel Zuid, omgeving Frans van Nunenstraat)

Uitvoering

Aannemer FPH Ploegmakers is bezig met de laatste deel van de herinrichting in de Joseph Schulteweg. De aannemer is voor de bouwvakvakantie klaar met de bestrating.
In de Korte Kerkstraat worden de rioleringswerkzaamheden na de bouwvakvakantie opgestart (vanaf 30 augustus).  
In het najaar (vanaf oktober) gaat de aannemer de bomen en struiken planten in de wijk. Voor vragen over de uitvoering kunt u nog steeds terecht op het inloopspreekuur van 08.30 tot 10.00 uur op dinsdagochtend in de bouwkeet.

Foto: Joseph Schulteweg kruisingsput riolering in aanbouw

Fase 2 (Steensel Noord, omgeving Steenselse toren)

Plannen gereed

Het ontwerp voor Fase 2 kunt u bekijken via www.eersel.nl/steensel-weer-een-dorp. Inmiddels zijn de plannen voor Fase 2 uitgewerkt en kunnen we gaan aanbesteden. Het aanbestedingstraject wordt in het najaar van 2021 doorlopen. We verwachten in december de opdracht te kunnen geven aan de winnende aannemer. Begin 2022 zullen de werkzaamheden door de aannemer worden opgestart.

Brink Luciatoren
Op onderstaande afbeelding kunt u het ontwerp zien van het brinkje bij de Luciatoren. De westelijke entree van de toren krijgt een extra accent. Daarnaast komt een bankje om te genieten van de omgeving en door middel van enkele houten speelobjecten kunnen kinderen lekker spelen. 

Tekening: ontwerp nieuwe inrichting brinkje Luciatoren

Groen
Het groen (nieuwe bomen en beplanting) is een belangrijk aspect in het plan. De bomen krijgen een ruime groeiplaats en ook de beplanting onder de bomen komt er netjes uit te zien. Net zoals in Fase 1 planten we hier een aantal verschillende soorten bomen (diversiteit). De bomen zijn geschikt voor deze woonstraten. De bestaande bomen op het brinkje bij de Luciatoren blijven staan.