Dorpsraad in de Pierenbode september 2021

Openbare dorpsraadvergadering

De Dorpsraad nodigt u van harte uit aanwezig te zijn bij de Openbare Dorpsraadvergadering op maandag 4 oktober 2021 in de St. Luciakerk te Steensel.

Na de opening door de voorzitter en de introductie van een nieuw kandidaat-dorpsraad lid wordt een aantal presentaties verzorgd met betrekking tot de volgende onderwerpen:

  • Ontwikkeling visie Welzijn, Wonen & Zorg
  • Hart van Steensel
  • Steensel weer één dorp
  • Wonen in Steensel

De dorpsraad neemt de ‘Visie Welzijn, Wonen & Zorg’ en ‘Hart van Steensel’ voor haar rekening, de andere onderwerpen worden behandeld door resp. Dave Biemans, projectleider van Steensel weer één dorp en Steven Kraaijeveld, dorpswethouder Steensel.

Er wordt ingegaan op de plannen en de huidige stand van zaken.

We sluiten de avond af met de uitreiking van de oorkonde aan de Steenselnaar van het jaar 2020. De avond start om 20.00 uur en eindigt rond de klok van 22.00 uur.

Steensel weer één dorp

Fase 1 van het project komt in de afrondende fase. Momenteel wordt de Korte Kerkstraat gerenoveerd en op korte termijn zullen de bomen en plantsoenen aangeplant worden. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor fase 2 (Steensel-Noord) al volop aan de gang. De ontwerptekening is nog steeds te bezichtigen in het portaal van de Luciakerk of op de raam van de tuinkamer van Gemeenschapshuis De Höllekes.

U kunt de nieuwsbrief over dit project ontvangen door u zelf te abonneren. Aanmelden kan op de site van de gemeente: www.eersel.nl/steenselweereendorp.

Zwerfvuil verzamelen

Wij zien regelmatig mensen zwerfafval verzamelen en hebben daarom contact gezocht met de gemeente om dit te stimuleren en te ondersteunen. Vandaar dat er vanaf 6 september in de Höllekes prikstokken, handschoenen, hesjes en zakken klaar liggen voor diegene onder ons die tijdens een wandeling of hond uitlaten zwerfvuil willen verzamelen. We zien nog steeds in ons mooie buitengebied allerlei zwerfvuil liggen. We hopen dat we met dit initiatief meerdere mensen kunnen overhalen om individueel of in groepsverband zwerfvuil te verzamelen.

Rabo ClubSupport

Vorig jaar heeft de Dorpsraad het geld van de Rabo ClubSupport besteed aan de twee houten beelden in het pastoriepark: de Heilige Lucia en twee pelgrims. Het doel van dit jaar heeft te maken met het project ‘Hart van Steensel’. De gemeenteraad heeft het plan goedgekeurd om de activiteiten van Gemeenschapshuis De Höllekes te verplaatsen naar het kerkgebouw. We willen het geld gebruiken voor het verfraaien van de omgeving van het kerkgebouw, zoals het plaatsen van mooie zitbankjes, een kunstwerk of streetart (straatkunst). Bij deze laatste valt te denken aan bijvoorbeeld het verfraaien van het elektriciteitshuisje gelegen aan de zijkant van de kerk. We willen hier een mooie mural (muurtekening) aanbrengen. In Eindhoven zijn al diverse voorbeelden te zien waarbij de viaducten echte kunstwerken zijn geworden.

Website

Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com of aan één van de leden van de Dorpsraad.