Dorpsraad in de Pierenbode oktober 2021

Hart van Steensel

Tijdens de Openbare Dorpsraadvergadering van 4 oktober jongstleden hebben we de stand van zaken rondom het project ‘Hart van Steensel’ geschetst. Hoe is het begonnen, hoe hangt het samen met andere projecten in het dorp en waar willen we als coalitie (Dorpsraad, Gemeenschapshuis De Höllekes en contactgroep Rondom de Toren) naar toe in de toekomst.

Er heeft inmiddels een onderzoek plaatsgevonden naar de bouwkundige staat van het kerkgebouw. Op dit moment is de gemeente nog in afwachting van een tweetal andere onderzoeken: aanwezigheid van asbest in het dak en boktor in de houten balkconstructie.

Wanneer deze onderzoeken positief worden afgesloten, kan de gemeente overgaan tot aankoop van het kerkgebouw. Verwachting is dat dit binnen nu en twee maanden gerealiseerd zal worden.

Vanaf dat moment gaan we naar de volgende fase van het project en gaan we een ontwerp opstellen. Hier zullen vanzelfsprekend ook anderen naast de coalitieleden zoals omwonenden, verenigingen en huidige gebruikers van het kerkgebouw bij betrokken worden.

Bloed prikken

Pilot bloedprikken in Höllekes verzet naar donderdagochtend! Het is erop of eronder..

Voor het bloedprikken in de Höllekes op de donderdagmiddagen (van 13.45 tot 14.45 uur in oneven weken) nam de belangstelling af. Het tijdstip was ongeschikt voor nuchter bloedprikken en afnames voor de trombosedienst.

Onder invloed van reacties van u, de Höllekes, gemeente Eersel en de dorpsraad heeft ‘Diagnostiek voor U’ toegestemd in een verlenging van de pilot maar nu op andere tijden: van 7.45 tot 8.30 uur (nog steeds op donderdagen in oneven weken).     

De “nieuwe” pilot duurt van 8 november 2021 tot en met 20 december 2021. Het spant erom of deze voorziening voor Steensel behouden kan blijven. Als er te weinig belangstelling voor is gaat het stoppen! Concreet: als uw bloed geprikt moet worden, maak dan als het enigszins kan een afspraak op 8/11, 23/11, 6/12 of 20/12 tussen 7.45 en 8.30 uur in de Höllekes. Hiermee zorgen we er voor dat de nieuwe pilot succesvol verloopt en dat daardoor het bloedprikken behouden blijft!              

Zegt het voort!

Eindhoven Airport

De drukte op Eindhoven Airport neemt weer toe. Vanuit het dorp krijgen we best veel vragen over het vliegverkeer dat over Steensel vliegt. In principe dienen de vliegtuigen tussen Eersel en Steensel te vliegen over de weilanden. Een groot gedeelte van de vliegtuigen maakt echter een te korte bocht en vliegt daarom over Steensel in plaats van om Steensel heen.

Dit is echter geen verplichting en vliegmaatschappijen worden er alleen op aangesproken wanneer er meldingen binnen komen over deze vluchten. Maak dus gerust een melding aan wanneer u overlast ervaart of u vindt dat er te kort om Steensel heen wordt gevlogen. Het helpt mee om de vliegmaatschappijen beter de voorgeschreven routes te laten volgen.

Het is niet meer mogelijk om een melding via de telefoon te doen. Om een melding te maken, gaat u naar de site ‘www.samenopdehoogte.nl’ of maakt u gebruik van de buren app van Eindhoven Airport. Via deze app krijgt u ook inzicht in welke routes er op de betreffende dag gevlogen worden en is het mogelijk om uw ervaring over het vlieggeluid te delen. Een zinvolle app voor buren van Eindhoven Airport.

Schroom niet om een melding te maken. Er is bewust voor gekozen om het geen klacht te noemen. Op basis van de meldingen wordt daadwerkelijk geprobeerd om de overlast te verminderen.

Website

Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com of aan één van de leden van de Dorpsraad.