Steensel weer 1 dorp update oktober 2021

Fase 1 (Steensel Zuid, omgeving Frans van Nunenstraat)

Uitvoering

Aannemer FPH Ploegmakers is bezig met het laatste deel van de herinrichting in de Korte Kerkstraat. De bestratingswerkzaamheden zullen begin oktober worden afgerond.
In het najaar (begin december) gaat de aannemer de bomen en struiken planten in de wijk. Voor vragen over de uitvoering kunt u nog steeds terecht op het inloopspreekuur van 08.30 tot 10.00 uur op dinsdagochtend in de bouwkeet.

Foto: Korte Kerkstraat in uitvoering

Fase 2 (Steensel Noord, omgeving Steenselse toren)

Plannen gereed
Het ontwerp voor Fase 2 kunt u bekijken via www.eersel.nl/steensel-weer-een-dorp. De aanbestedingsprocedure voor Fase 2 is inmiddels opgestart. We verwachten in december de opdracht te kunnen geven aan de winnende aannemer. Begin 2022 zullen de werkzaamheden door de aannemer worden opgestart.

Regenwater naar de Gender We gaan een verbinding maken tussen het nieuwe regenwaterriool en de Gender. Bij hevige buien kan het overtollige regenwater naar de Gender stromen via deze verbinding. Op onderstaande afbeelding is het tracé (langs Kerkdijkje) van deze verbinding weergegeven.

Tekening: tracé afvoer regenwater naar de Gender

Vervangen bestaand riool Jan Hagelaersweg-Genderdreef

Het riool in de Jan Hagelaersweg tussen de Sinte Lucijweg en de Genderdreef heeft te weinig capaciteit en vormt nu een knelpunt. Daarom gaan we dit stukje riool vervangen voor een groter riool. Deze werkzaamheden nemen we mee in het project Steensel weer één dorp Fase 2.

Tekening: vervangen riool tussen Sinte Lucijweg en de Gendedreef

Groen
Het groen (nieuwe bomen en beplanting) is een belangrijk aspect in het plan. De bomen krijgen een ruime groeiplaats en ook de beplanting onder de bomen komt er netjes uit te zien. Net zoals in Fase 1 planten we hier een aantal verschillende soorten bomen (diversiteit). De bomen zijn geschikt voor deze woonstraten. De bestaande bomen op het brinkje bij de Luciatoren blijven staan.