Dorpsraad in de Pierenbode november 2021

Hart van Steensel

Het project ‘Hart van Steensel’ om het gemeenschapshuis De Höllekes te verplaatsen naar het kerkgebouw, is in een volgende fase beland. De gemeente Eersel heeft Dennis Kneppers aangesteld als projectleider voor het gehele project. Leden van de coalitie hebben inmiddels kennis gemaakt met hem.

De komende weken zullen de voorbereidingen getroffen worden voor het opstellen van een programma van eisen en wensen. Ook zullen er weer bezoeken afgelegd worden naar de voormalige kerkgebouwen van Spoordonk en Oostelbeers. We willen graag het beste van deze twee voorbeelden gaan combineren in Steensel. Het kerkgebouw in Spoordonk is vooral ingericht als huiskamer, maar daar komen ze er steeds meer achter dat er behoefte is aan een grotere zaal. In Oostelbeers heeft de focus juist meer op het zaalgedeelte gelegen voor het organiseren van grote evenementen. Daar is inmiddels meer behoefte ontstaan om ook op rustigere momenten van de dag het gebouw te gaan gebruiken als gemeenschapshuis.

Corona

In de zomer dachten we nog dat we van alle coronamaatregelen af zouden zijn, maar inmiddels lopen de cijfers van het aantal besmettingen weer hard omhoog. Iedereen is er wel klaar mee, maar het virus laat zich niet zo eenvoudig temmen. Ook nu is het weer belangrijk om goed naar elkaar om te kijken. Op televisie lijkt het erop dat iedereen er anders over denkt en worden verschillen alleen maar benadrukt. Dit terwijl iedereen eigenlijk hetzelfde wil, namelijk ongeschonden en zo snel mogelijk door deze crisis heenkomen. De saamhorigheid die we aan het begin van de pandemie hadden, dienen we weer op te pakken. Informeer weer eens bij je buren of je ze kunt helpen. Maak tijd om een praatje maken met iemand die zich eenzaam voelt. Check eens bij de jongeren hoe ze zich voelen en schenk aandacht aan de kwetsbaren en de ouderen in onze samenleving. Als we allemaal wat meer naar elkaar omkijken en elkaars mening respecteren, ook al is die totaal anders, dan heeft iedereen de mogelijkheid om volwaardig deel te nemen aan onze gemeenschap in uitdagende tijden.

Eindhoven Airport

Eindhoven Airport heeft een nieuwe medegebruiksvergunning aangevraagd voor het jaar 2022. Deze vergunning is nodig, omdat Eindhoven in principe een militair vliegveld is. Voor “2022 is dezelfde aanvraag ingediend als voor de jaren 2020 en 2021 is gedaan. Dit betekent dat Eindhoven Airport 41.500 vluchten mag uitvoeren. Ten aanzien van de avondopenstelling is wel een restrictie toegevoegd. Vluchten die na 23.00 uur binnenkomen lopen nu eerder het risico om een boete te krijgen. De opbrengt van deze boete wordt gestopt in het Leefbaarheidsfonds.

Steensel heeft meer te maken met opstijgende vliegtuigen. Net als in voorgaande jaren heeft Eindhoven Airport ook voor 2022 een aanvraag gedaan om op zondagmorgen tussen 7.00 en 8.00 uur vluchten te mogen uitvoeren. Het LEO (Luchthaven Eindhoven Overleg) is nog gevraagd om een advies te geven aan het Ministerie over deze aanvraag. In het LEO zijn de omwonenden zijn vertegenwoordigt.

Enquête

Graag willen de omwonenden in de werkgroep ‘klachten en meldingen’ van het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) het volgende bericht onder uw aandacht brengen.

“De werkgroep klachten en meldingen gaat een advies uitbrengen aan het LEO over het doel, positie en proces van het meldingenbureau geluidhinder vliegbasis Eindhoven /Eindhoven Airport. Wij, de omwonenden in de werkgroep, willen hierover graag uw mening vragen omdat wij regelmatig in onze omgeving opmerkingen horen over de luchthaven, geluidsoverlast, over de manier waarop er meldingen gedaan kunnen worden en daarnaast over wat er vervolgens met de meldingen gedaan wordt.

Wij willen zoveel mogelijk mensen interviewen. Via de link:  https://forms.gle/tMM5nt5m3AgUjJTK6 komt u bij het enquêteformulier. De digitale lezers van de Pierenbode kunnen deze link aan klikken. Dit bericht komt ook op de website van de Dorpsraad te staan, zodat daar het enquêteformulier geopend kan worden voor de overige lezers. Na het invullen kunt u het formulier met de knop “verzenden” onderaan het formulier afsluiten, wij ontvangen dan uw antwoorden. De leden van de werkgroep kunnen niet zien van wie de antwoorden afkomstig zijn.”

Website

Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com of aan één van de leden van de Dorpsraad.