Steensel weer 1 dorp december 2021

Fase 1 (Steensel Zuid, omgeving Frans van Nunenstraat)

Uitvoering

Aannemer FPH Ploegmakers is bezig met het planten van de bomen en groen. Hierna is Fase 1 gereed.

Foto: aanplant laatste boom met van links naar rechts: Joey van den Berk, Teun Wiendels, Marc Keeris, Dave Biemans, Steven Kraaijeveld , Erwin Ploegmakers en Ruud Kox

Fase 2 (Steensel Noord, omgeving Steenselse toren)
Aanbesteding

Het ontwerp voor Fase 2 kunt u bekijken via www.eersel.nl/steensel-weer-een-dorp.

De aanbestedingsprocedure is achter de rug. Aannemer Van Beers uit Hoogeloon is geselecteerd om de werkzaamheden uit te voeren. Begin 2022 zullen de werkzaamheden door de aannemer worden opgestart. We zullen zo snel mogelijk de planning van het werk delen met de bewoners. De aannemer zal via een bewonersbrief de bewoners verder informeren.

Afkoppelen regenwater woningen
Het bestaande riool wordt vervangen en een extra infiltratieriool wordt aangelegd om het regenwater op te vangen. We gaan de regenpijp aan de voorkant van uw woning afkoppelen en aansluiten op dit infiltratieriool. Ook komt er een mogelijkheid om een infiltratievoorziening voor regenwater op uw eigen perceel aan te brengen. Na het aanbrengen is dan het onderhoud voor de bewoner. De aannemer legt de vraag aan u voor of u dit wenst of niet.

Vervangen bestaand riool Jan Hagelaersweg-Genderdreef Het riool in de Jan Hagelaersweg tussen de Sinte Lucijweg en de Genderdreef heeft te weinig capaciteit en vormt nu een knelpunt. Daarom gaan we dit stukje riool vervangen voor een groter riool. Deze werkzaamheden nemen we mee in het project Steensel weer één dorp Fase 2. De bewoners hebben

h

ierover een aparte brief ontvangen.

Groen
Het groen (nieuwe bomen en beplanting) is een belangrijk aspect in het plan. De bomen krijgen een ruime groeiplaats en ook de beplanting onder de bomen komt er netjes uit te zien. Net zoals in Fase 1 planten we hier een aantal verschillende soorten bomen (diversiteit). De bomen zijn geschikt voor deze woonstraten. De bestaande bomen op het brinkje bij de Luciatoren blijven staan.