Dorpsraad in de Pierenbode december 2021

Corona

En zo zitten we voor de Kerst opeens weer in een strenge lockdown. Dat hadden we van de zomer toch niet kunnen bedenken. Eerst de Delta-variant en nu gooit de Omicron-variant roet in het eten. Hoe lang is dat Griekse alfabet eigenlijk. Het donkere weer werkt ook niet echt goed mee om in een fijne stemming te komen voor de Feestdagen. Er is eigenlijk maar één remedie en dat is er weer samen de schouders onder te zetten om er voor te zorgen dat de lockdown zo kort mogelijk duurt. Zet die meningsverschillen opzij en kijk weer eens wat meer naar elkaar om. Biedt een helpende hand aan. Een klein gebaar kan dan al vaak het verschil maken. Ouderen hebben momenteel moeite om een afspraak te maken voor een boosterprik. Wees behulpzaam om ze even digitaal te ondersteunen of breng ze naar de priklocatie als ze dat willen. Jongeren beginnen zich meer te vervelen en ervaren steeds meer mentale problemen. Vraag proactief hoe het met ze gaat. Pleeg eens een telefoontje naar iemand die veel alleen is of stuur een opbeurend kaartje. Ook aan deze lockdown komt weer een einde. Laten we er samen voor zorgen dat we er met zijn allen ongeschonden door deze periode komen en dat deze weer snel wordt beëindigt. Wees een beetje lief voor elkaar en in het nieuwe jaar komen er hopelijk weer betere tijden aan.

Hart van Steensel

Het project ‘Hart van Steensel’ om het gemeenschapshuis De Höllekes te verplaatsen naar het kerkgebouw, is volop in beweging. De eerste gesprekken zijn al gevoerd met Dennis Kneppers, de projectleider namens de Gemeente Eersel. Deze gesprekken worden als zeer positief ervaren. Inmiddels zijn er twee werkgroepen opgericht. De eerste werkgroep gaat zich volop bezig houden met de verbouwing van het kerkgebouw tot gemeenschapshuis. De tweede werkgroep gaat zich richten op de activiteiten die in het gemeenschapshuis gaan plaatsvinden. Hierbij wordt nauw samengewerkt met alle verenigingen die actief zijn in de Höllekes. Door corona is het helaas niet mogelijk om de geplande bezoeken aan de kerkgebouwen van Spoordonk en Oostelbeers door te laten gaan. Dit wordt weer zo snel mogelijk opgepakt indien het weer toegestaan is. Wij krijgen regelmatig van inwoners nieuwe voorbeelden van herbestemmingen van kerkgebouwen aangedragen. Als het kan gaan we bij deze voorbeelden een kijkje nemen, dus blijf ze vooral doorgeven. We hebben al enkele interessante mogelijkheden voorbij zien komen.

Wijkagent

Tijdens het jaarlijks overleg tussen het College van B&W en de Dorpsraad hebben we aangegeven, dat er meer gehandhaafd moet worden in ons dorp. Dit betreft niet alleen het controleren van snelheidsovertredingen of fout parkeren. Het gaat zeker ook over het melden van verdachte omstandigheden en ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig kan voelen in Steensel. Naar aanleiding van dit gesprek hebben we intensief contact gehad met onze wijkagent Gerrie van Essen. Gerrie heeft veel ervaring op dit gebied en gaat voortvarend te werk. Op basis van onze opmerkingen dat er wel erg hard gereden wordt op de Stevert en de Riethovenseweg, stond hij een dag later al met een laser controles te houden. In de volgende Pierenbode willen we Gerrie meer aan Steensel gaan voorstellen en wat zijn plannen zijn. Wij zijn erg gecharmeerd van zijn voortvarende aanpak, hoewel we er nu ook zelf rekening mee moeten houden om niet te hard te rijden 😊

PMB (Platform Mensen met een Beperking

In de gemeente Eersel is het Platform Mensen met een Beperking actief. Dit is een belangenvereniging van mensen met een beperking, zodat zij zo zelfstandig mogelijk aan de maatschappij kunnen deelnemen. Het platform is ook betrokken geweest bij het project ‘Steensel weer één dorp’ om ervoor te zorgen dat er rekening gehouden wordt met mensen die minder mobiel zijn. In Steensel is Arnold Romeijnders het aanspreekpunt geworden voor het PMB.  

Website

Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com of aan één van de leden van de Dorpsraad.