Steensel weer 1 dorp update januari 2022

Fase 2 (Steensel Noord, omgeving Steenselse toren) 
Planning en fasering
We hebben samen met de aannemer een planning en fasering gemaakt voor fase 2. De fasering en het ontwerp voor Fase 2 vind je via www.eersel.nl/steensel-weer-een-dorp. Je woning blijft bereikbaar maar tijdens het werk bij jouw perceel moet je de auto even ergens anders parkeren. Je ontvangt hierover een brief van de aannemer.

Afkoppelen regenwater woningen
Het bestaande riool wordt vervangen en een extra infiltratieriool wordt aangelegd om het regenwater op te vangen. De regenpijp aan de voorkant van je woning koppelen we af en sluiten we aan op dit infiltratieriool. Ook komt er een mogelijkheid om een infiltratievoorziening voor regenwater op je eigen perceel aan te brengen. Na het aanbrengen is dan het onderhoud voor de bewoner. De aannemer legt de vraag aan je voor of je dit wenst of niet.

Fase 3 (Eindhovenseweg)

Voorbereidingen en onderzoeken
Nu fase 2 in uitvoering gaat gaan we beginnen met de voorbereidingen voor Fase 3 “Eindhovenseweg”. Er wordt  een bodemonderzoek en een verhardingsonderzoek uitgevoerd in de eerste maanden van 2022.Ook brengen we de kwaliteit van de bestaande bomen in beeld. We meten het hele gebied in en bepalen de hoogtes. Deze gegevens gebruiken we om goede plannen te maken.

Participatie
Net zoals in 2019 bespreken we  met de bewoners de plannen. De coronamaatregelen maken een fysieke bijeenkomst  nu nog lastig. Zodra het weer kan organiseren we een bijeenkomst. De bewoners van de Eindhovenseweg ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Planning
Het streven is om de werkzaamheden in de periode 2023-2024 uit te voeren. De planning wordt afgestemd met het project “Hart van Steensel”, de verbouwing van de kerk naar een gemeenschapsgebouw. Wij houden je op de hoogte.