Steensel weer 1 dorp update maart 2022

Fase 2 (Steensel Noord, omgeving Steenselse toren)
De aannemer is gestart met de werkzaamheden in de Jan Hagelaersweg. Op 18 februari zijn de werkzaamheden symbolisch gestart doordat wethouder Steven Kraaijeveld en Rinze van Oorschot in aanwezigheid van de aannemer en medewerkers gemeente Eersel een bouwbord onthulden.

Afbeelding: foto opening werkzaamheden Fase 2

Fasering

In verband met werkzaamheden aan kabels en leidingen is de fasering iets aangepast. Het verschil is minimaal. De definitieve fasering en het ontwerp voor Fase 2 vind je via www.eersel.nl/steensel-weer-een-dorp en op de afbeelding hieronder. Je woning blijft bereikbaar maar tijdens het werk bij jouw perceel moet je de auto even ergens anders parkeren. Je ontvangt hierover een brief van de aannemer.  

Afbeelding: Fasering Fase 2

Fase 3 (Eindhovenseweg)

Voorbereidingen en onderzoeken

In de eerste maanden van 2022 zijn er diverse onderzoeken en metingen uitgevoerd (verhardingsonderzoek, bodemonderzoek, hoogtemetingen). Deze gegevens gebruiken we om goede plannen te maken.

Participatie
In maart is er een bewonersavond gepland voor de bewoners aan de Eindhovenseweg in de Hollekes. De bewoners van de Eindhovenseweg ontvangen hiervoor een uitnodiging. Na deze avond willen we verder gaan met een klankbordgroep om de plannen uit te werken.Planning
Het streven is om de werkzaamheden in de periode 2023-2024 uit te voeren. De planning wordt afgestemd met het project “Hart van Steensel”, de verbouwing van de kerk naar een gemeenschapsgebouw. Wij houden je op de hoogte