Visieplan te downloaden

Het visieplan vormt de leidraad om van Steensel weer één dorp te maken. Het doel is om concrete acties te definiëren, zodat deze gezamenlijk opgepakt kunnen worden door inwoners van Steensel, ondernemers, verenigingen en de gemeente Eersel.

Het visieplan is gebaseerd op eerdere dorpsontwikkelingsplannen (zoals het IDOP uit 2009). Vervolgens is het visieplan gedeeld met een zestigtal betrokken inwoners uit Steensel. Hierbij is gepoogd om een goede afspiegeling van de Steenselse samenleving te benaderen. De opmerkingen vanuit deze groep zijn verwerkt in dit document.

Het visieplan is via onderstaande links te downloaden:

Visieplan Dorpsraad Steensel V1.00

Nieuwe website!

Per 1 februari 2019 is de nieuwe website van de Dorpsraad Steensel in de lucht. De komende weken zal de website nog verder aangepast en aangevuld worden. Naast algemene informatie over de dorpsraad treft u ook alle informatie aan met betrekking tot de verschillende werkgroepen van de dorpsraad. Tevens is er een aparte pagina in geruimd voor informatie over het project ‘Steensel weer 1 dorp’. Dorpsraad Steensel wil Willem van Rooij van harte bedanken voor zijn hulp en inzet bij het samenstellen van deze nieuwe site.