Steensel weer 1 dorp update januari 2022

Fase 2 (Steensel Noord, omgeving Steenselse toren) 
Planning en fasering
We hebben samen met de aannemer een planning en fasering gemaakt voor fase 2. De fasering en het ontwerp voor Fase 2 vind je via www.eersel.nl/steensel-weer-een-dorp. Je woning blijft bereikbaar maar tijdens het werk bij jouw perceel moet je de auto even ergens anders parkeren. Je ontvangt hierover een brief van de aannemer.

Afkoppelen regenwater woningen
Het bestaande riool wordt vervangen en een extra infiltratieriool wordt aangelegd om het regenwater op te vangen. De regenpijp aan de voorkant van je woning koppelen we af en sluiten we aan op dit infiltratieriool. Ook komt er een mogelijkheid om een infiltratievoorziening voor regenwater op je eigen perceel aan te brengen. Na het aanbrengen is dan het onderhoud voor de bewoner. De aannemer legt de vraag aan je voor of je dit wenst of niet.

Fase 3 (Eindhovenseweg)

Voorbereidingen en onderzoeken
Nu fase 2 in uitvoering gaat gaan we beginnen met de voorbereidingen voor Fase 3 “Eindhovenseweg”. Er wordt  een bodemonderzoek en een verhardingsonderzoek uitgevoerd in de eerste maanden van 2022.Ook brengen we de kwaliteit van de bestaande bomen in beeld. We meten het hele gebied in en bepalen de hoogtes. Deze gegevens gebruiken we om goede plannen te maken.

Participatie
Net zoals in 2019 bespreken we  met de bewoners de plannen. De coronamaatregelen maken een fysieke bijeenkomst  nu nog lastig. Zodra het weer kan organiseren we een bijeenkomst. De bewoners van de Eindhovenseweg ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Planning
Het streven is om de werkzaamheden in de periode 2023-2024 uit te voeren. De planning wordt afgestemd met het project “Hart van Steensel”, de verbouwing van de kerk naar een gemeenschapsgebouw. Wij houden je op de hoogte.

Dorpsraad in de Pierenbode januari 2022

Corona

De eerste versoepelingen van de coronamaatregelen zijn inmiddels doorgevoerd, maar het aantal positieve coronatests neemt schrikbarend toe. Ongekende aantallen worden er dagelijks gemeld en deze hebben ook direct invloed op onze levenssfeer. Ondanks dat de scholen weer open zijn, worden hele klassen naar huis gestuurd vanwege het hoge aantal besmettingen. De mentale weerbaarheid van ons allen wordt flink op de proef gesteld. Ook in deze moeilijke tijden is het van belang om er voor elkaar te zijn. We kunnen allemaal wel even een oppepper gebruiken. Maak dus weer eens een praatjes tijdens je wandeling en neem de tijd om te vragen hoe het met iemand gaat. Een klein gebaar kan al vaak het verschil maken. Denk hierbij vooral aan de kwetsbaren en eenzamen in onze samenleving. Hun leefwereld is weer erg beperkt. Een kaartje of telefoontje kan al het verschil maken. Alleen samen komen we deze moeilijke tijden door. Wees een beetje lief voor elkaar, blijf gezond en er komen weer betere tijden aan.

Hart van Steensel

In Duizel is inmiddels het kerkgebouw aan de eredienst onttrokken. Dit kerkgebouw is aangekocht door Wim van der Leegte (van het VDL-concern). Hij heeft het gebouw geschonken aan een stichting ter behoud van het erfgoed in Duizel. Het is de verwachting dat de verkoop van het kerkgebouw in Steensel voor 1 juli 2022 zal worden afgerond. Bij het onttrekken van een kerkgebouw aan de eredienst wordt er meestal nog een laatste eucharistieviering gehouden. Daarna wordt de godslamp, het heilige sacrament, het heilige boek en het heilige oliesel uit de kerk gehaald. Deze worden dan meegenomen naar de Willibrorduskerk in Eersel. Het Stinsels Archief is samen met Rondom de Toren in overleg met het parochiebestuur over het behoud van het interieur en inboedel van het kerkgebouw. Unieke beelden, attributen en gebruiksvoorwerpen die van belang zijn voor Steensel willen we voor ons dorp behouden. We richten ons hier vooral op attributen die te maken hebben met de Heilige Lucia en de geschiedenis van Steensel. In het gerenoveerde kerkgebouw zal straks nog steeds een devotieruimte aanwezig zijn, ook zal een gedeelte van het gebouw ingericht worden als museum. Volop mogelijkheden dus om ons erfgoed zorgvuldig te kunnen bewaren en tentoon te stellen.   

Verkeerscontroles

Op de Riethovenseweg worden er periodiek verkeerscontroles gehouden. Hierbij zijn al diverse verkeersboetes uitgedeeld, dus wees gewaarschuwd. De controles zullen ook op andere plaatsen in ons dorp gaan plaatsvinden. Doel is om Steensel veilig te maken voor alle verkeersdeelnemers.

Kunstroute

Naast het groene ei op de ovotonde in Eersel is er inmiddels een tweede beeld geplaatst aan de Kunstwandelroute Het Groene Lint. Het kunstwerk staat ter hoogte van drie waterpoelen nabij buurtschap de Hees. Het beeld ‘Janus’ is gemaakt door de Tilburgse kunstenaar Jef Voets. De Januskop is een veelvoorkomend thema en staat voor tegenstellingen. Het beeld bestaat uit twee gezichten waarvan er één naar Eersel kijkt en de andere richting Steensel. In februari/maart zal  achthonderd meter verderop richting Steensel aan de bosrand bij de sparren het derde beeld worden geplaatst. Dat is het beeld Magaloceros Ornamentus Gigantus van Jan ijzerdoorn en bestaat uit twee geweien. Voor het vierde kunstwerk heeft de gemeente Eersel Tom L’Istelle opdracht gegeven. Dit beeld of beeldengroep komt te staan op de hoek van de Genderdreef met de Knegselseweg.

Website

Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com of aan één van de leden van de Dorpsraad.

Dorpsraad in de Pierenbode december 2021

Corona

En zo zitten we voor de Kerst opeens weer in een strenge lockdown. Dat hadden we van de zomer toch niet kunnen bedenken. Eerst de Delta-variant en nu gooit de Omicron-variant roet in het eten. Hoe lang is dat Griekse alfabet eigenlijk. Het donkere weer werkt ook niet echt goed mee om in een fijne stemming te komen voor de Feestdagen. Er is eigenlijk maar één remedie en dat is er weer samen de schouders onder te zetten om er voor te zorgen dat de lockdown zo kort mogelijk duurt. Zet die meningsverschillen opzij en kijk weer eens wat meer naar elkaar om. Biedt een helpende hand aan. Een klein gebaar kan dan al vaak het verschil maken. Ouderen hebben momenteel moeite om een afspraak te maken voor een boosterprik. Wees behulpzaam om ze even digitaal te ondersteunen of breng ze naar de priklocatie als ze dat willen. Jongeren beginnen zich meer te vervelen en ervaren steeds meer mentale problemen. Vraag proactief hoe het met ze gaat. Pleeg eens een telefoontje naar iemand die veel alleen is of stuur een opbeurend kaartje. Ook aan deze lockdown komt weer een einde. Laten we er samen voor zorgen dat we er met zijn allen ongeschonden door deze periode komen en dat deze weer snel wordt beëindigt. Wees een beetje lief voor elkaar en in het nieuwe jaar komen er hopelijk weer betere tijden aan.

Hart van Steensel

Het project ‘Hart van Steensel’ om het gemeenschapshuis De Höllekes te verplaatsen naar het kerkgebouw, is volop in beweging. De eerste gesprekken zijn al gevoerd met Dennis Kneppers, de projectleider namens de Gemeente Eersel. Deze gesprekken worden als zeer positief ervaren. Inmiddels zijn er twee werkgroepen opgericht. De eerste werkgroep gaat zich volop bezig houden met de verbouwing van het kerkgebouw tot gemeenschapshuis. De tweede werkgroep gaat zich richten op de activiteiten die in het gemeenschapshuis gaan plaatsvinden. Hierbij wordt nauw samengewerkt met alle verenigingen die actief zijn in de Höllekes. Door corona is het helaas niet mogelijk om de geplande bezoeken aan de kerkgebouwen van Spoordonk en Oostelbeers door te laten gaan. Dit wordt weer zo snel mogelijk opgepakt indien het weer toegestaan is. Wij krijgen regelmatig van inwoners nieuwe voorbeelden van herbestemmingen van kerkgebouwen aangedragen. Als het kan gaan we bij deze voorbeelden een kijkje nemen, dus blijf ze vooral doorgeven. We hebben al enkele interessante mogelijkheden voorbij zien komen.

Wijkagent

Tijdens het jaarlijks overleg tussen het College van B&W en de Dorpsraad hebben we aangegeven, dat er meer gehandhaafd moet worden in ons dorp. Dit betreft niet alleen het controleren van snelheidsovertredingen of fout parkeren. Het gaat zeker ook over het melden van verdachte omstandigheden en ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig kan voelen in Steensel. Naar aanleiding van dit gesprek hebben we intensief contact gehad met onze wijkagent Gerrie van Essen. Gerrie heeft veel ervaring op dit gebied en gaat voortvarend te werk. Op basis van onze opmerkingen dat er wel erg hard gereden wordt op de Stevert en de Riethovenseweg, stond hij een dag later al met een laser controles te houden. In de volgende Pierenbode willen we Gerrie meer aan Steensel gaan voorstellen en wat zijn plannen zijn. Wij zijn erg gecharmeerd van zijn voortvarende aanpak, hoewel we er nu ook zelf rekening mee moeten houden om niet te hard te rijden 😊

PMB (Platform Mensen met een Beperking

In de gemeente Eersel is het Platform Mensen met een Beperking actief. Dit is een belangenvereniging van mensen met een beperking, zodat zij zo zelfstandig mogelijk aan de maatschappij kunnen deelnemen. Het platform is ook betrokken geweest bij het project ‘Steensel weer één dorp’ om ervoor te zorgen dat er rekening gehouden wordt met mensen die minder mobiel zijn. In Steensel is Arnold Romeijnders het aanspreekpunt geworden voor het PMB.  

Website

Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com of aan één van de leden van de Dorpsraad.

Steensel weer 1 dorp december 2021

Fase 1 (Steensel Zuid, omgeving Frans van Nunenstraat)

Uitvoering

Aannemer FPH Ploegmakers is bezig met het planten van de bomen en groen. Hierna is Fase 1 gereed.

Foto: aanplant laatste boom met van links naar rechts: Joey van den Berk, Teun Wiendels, Marc Keeris, Dave Biemans, Steven Kraaijeveld , Erwin Ploegmakers en Ruud Kox

Fase 2 (Steensel Noord, omgeving Steenselse toren)
Aanbesteding

Het ontwerp voor Fase 2 kunt u bekijken via www.eersel.nl/steensel-weer-een-dorp.

De aanbestedingsprocedure is achter de rug. Aannemer Van Beers uit Hoogeloon is geselecteerd om de werkzaamheden uit te voeren. Begin 2022 zullen de werkzaamheden door de aannemer worden opgestart. We zullen zo snel mogelijk de planning van het werk delen met de bewoners. De aannemer zal via een bewonersbrief de bewoners verder informeren.

Afkoppelen regenwater woningen
Het bestaande riool wordt vervangen en een extra infiltratieriool wordt aangelegd om het regenwater op te vangen. We gaan de regenpijp aan de voorkant van uw woning afkoppelen en aansluiten op dit infiltratieriool. Ook komt er een mogelijkheid om een infiltratievoorziening voor regenwater op uw eigen perceel aan te brengen. Na het aanbrengen is dan het onderhoud voor de bewoner. De aannemer legt de vraag aan u voor of u dit wenst of niet.

Vervangen bestaand riool Jan Hagelaersweg-Genderdreef Het riool in de Jan Hagelaersweg tussen de Sinte Lucijweg en de Genderdreef heeft te weinig capaciteit en vormt nu een knelpunt. Daarom gaan we dit stukje riool vervangen voor een groter riool. Deze werkzaamheden nemen we mee in het project Steensel weer één dorp Fase 2. De bewoners hebben

h

ierover een aparte brief ontvangen.

Groen
Het groen (nieuwe bomen en beplanting) is een belangrijk aspect in het plan. De bomen krijgen een ruime groeiplaats en ook de beplanting onder de bomen komt er netjes uit te zien. Net zoals in Fase 1 planten we hier een aantal verschillende soorten bomen (diversiteit). De bomen zijn geschikt voor deze woonstraten. De bestaande bomen op het brinkje bij de Luciatoren blijven staan.

Dorpsraad in de Pierenbode november 2021

Hart van Steensel

Het project ‘Hart van Steensel’ om het gemeenschapshuis De Höllekes te verplaatsen naar het kerkgebouw, is in een volgende fase beland. De gemeente Eersel heeft Dennis Kneppers aangesteld als projectleider voor het gehele project. Leden van de coalitie hebben inmiddels kennis gemaakt met hem.

De komende weken zullen de voorbereidingen getroffen worden voor het opstellen van een programma van eisen en wensen. Ook zullen er weer bezoeken afgelegd worden naar de voormalige kerkgebouwen van Spoordonk en Oostelbeers. We willen graag het beste van deze twee voorbeelden gaan combineren in Steensel. Het kerkgebouw in Spoordonk is vooral ingericht als huiskamer, maar daar komen ze er steeds meer achter dat er behoefte is aan een grotere zaal. In Oostelbeers heeft de focus juist meer op het zaalgedeelte gelegen voor het organiseren van grote evenementen. Daar is inmiddels meer behoefte ontstaan om ook op rustigere momenten van de dag het gebouw te gaan gebruiken als gemeenschapshuis.

Corona

In de zomer dachten we nog dat we van alle coronamaatregelen af zouden zijn, maar inmiddels lopen de cijfers van het aantal besmettingen weer hard omhoog. Iedereen is er wel klaar mee, maar het virus laat zich niet zo eenvoudig temmen. Ook nu is het weer belangrijk om goed naar elkaar om te kijken. Op televisie lijkt het erop dat iedereen er anders over denkt en worden verschillen alleen maar benadrukt. Dit terwijl iedereen eigenlijk hetzelfde wil, namelijk ongeschonden en zo snel mogelijk door deze crisis heenkomen. De saamhorigheid die we aan het begin van de pandemie hadden, dienen we weer op te pakken. Informeer weer eens bij je buren of je ze kunt helpen. Maak tijd om een praatje maken met iemand die zich eenzaam voelt. Check eens bij de jongeren hoe ze zich voelen en schenk aandacht aan de kwetsbaren en de ouderen in onze samenleving. Als we allemaal wat meer naar elkaar omkijken en elkaars mening respecteren, ook al is die totaal anders, dan heeft iedereen de mogelijkheid om volwaardig deel te nemen aan onze gemeenschap in uitdagende tijden.

Eindhoven Airport

Eindhoven Airport heeft een nieuwe medegebruiksvergunning aangevraagd voor het jaar 2022. Deze vergunning is nodig, omdat Eindhoven in principe een militair vliegveld is. Voor “2022 is dezelfde aanvraag ingediend als voor de jaren 2020 en 2021 is gedaan. Dit betekent dat Eindhoven Airport 41.500 vluchten mag uitvoeren. Ten aanzien van de avondopenstelling is wel een restrictie toegevoegd. Vluchten die na 23.00 uur binnenkomen lopen nu eerder het risico om een boete te krijgen. De opbrengt van deze boete wordt gestopt in het Leefbaarheidsfonds.

Steensel heeft meer te maken met opstijgende vliegtuigen. Net als in voorgaande jaren heeft Eindhoven Airport ook voor 2022 een aanvraag gedaan om op zondagmorgen tussen 7.00 en 8.00 uur vluchten te mogen uitvoeren. Het LEO (Luchthaven Eindhoven Overleg) is nog gevraagd om een advies te geven aan het Ministerie over deze aanvraag. In het LEO zijn de omwonenden zijn vertegenwoordigt.

Enquête

Graag willen de omwonenden in de werkgroep ‘klachten en meldingen’ van het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) het volgende bericht onder uw aandacht brengen.

“De werkgroep klachten en meldingen gaat een advies uitbrengen aan het LEO over het doel, positie en proces van het meldingenbureau geluidhinder vliegbasis Eindhoven /Eindhoven Airport. Wij, de omwonenden in de werkgroep, willen hierover graag uw mening vragen omdat wij regelmatig in onze omgeving opmerkingen horen over de luchthaven, geluidsoverlast, over de manier waarop er meldingen gedaan kunnen worden en daarnaast over wat er vervolgens met de meldingen gedaan wordt.

Wij willen zoveel mogelijk mensen interviewen. Via de link:  https://forms.gle/tMM5nt5m3AgUjJTK6 komt u bij het enquêteformulier. De digitale lezers van de Pierenbode kunnen deze link aan klikken. Dit bericht komt ook op de website van de Dorpsraad te staan, zodat daar het enquêteformulier geopend kan worden voor de overige lezers. Na het invullen kunt u het formulier met de knop “verzenden” onderaan het formulier afsluiten, wij ontvangen dan uw antwoorden. De leden van de werkgroep kunnen niet zien van wie de antwoorden afkomstig zijn.”

Website

Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com of aan één van de leden van de Dorpsraad.

Steensel weer 1 dorp update oktober 2021

Fase 1 (Steensel Zuid, omgeving Frans van Nunenstraat)

Uitvoering

Aannemer FPH Ploegmakers is bezig met het laatste deel van de herinrichting in de Korte Kerkstraat. De bestratingswerkzaamheden zullen begin oktober worden afgerond.
In het najaar (begin december) gaat de aannemer de bomen en struiken planten in de wijk. Voor vragen over de uitvoering kunt u nog steeds terecht op het inloopspreekuur van 08.30 tot 10.00 uur op dinsdagochtend in de bouwkeet.

Foto: Korte Kerkstraat in uitvoering

Fase 2 (Steensel Noord, omgeving Steenselse toren)

Plannen gereed
Het ontwerp voor Fase 2 kunt u bekijken via www.eersel.nl/steensel-weer-een-dorp. De aanbestedingsprocedure voor Fase 2 is inmiddels opgestart. We verwachten in december de opdracht te kunnen geven aan de winnende aannemer. Begin 2022 zullen de werkzaamheden door de aannemer worden opgestart.

Regenwater naar de Gender We gaan een verbinding maken tussen het nieuwe regenwaterriool en de Gender. Bij hevige buien kan het overtollige regenwater naar de Gender stromen via deze verbinding. Op onderstaande afbeelding is het tracé (langs Kerkdijkje) van deze verbinding weergegeven.

Tekening: tracé afvoer regenwater naar de Gender

Vervangen bestaand riool Jan Hagelaersweg-Genderdreef

Het riool in de Jan Hagelaersweg tussen de Sinte Lucijweg en de Genderdreef heeft te weinig capaciteit en vormt nu een knelpunt. Daarom gaan we dit stukje riool vervangen voor een groter riool. Deze werkzaamheden nemen we mee in het project Steensel weer één dorp Fase 2.

Tekening: vervangen riool tussen Sinte Lucijweg en de Gendedreef

Groen
Het groen (nieuwe bomen en beplanting) is een belangrijk aspect in het plan. De bomen krijgen een ruime groeiplaats en ook de beplanting onder de bomen komt er netjes uit te zien. Net zoals in Fase 1 planten we hier een aantal verschillende soorten bomen (diversiteit). De bomen zijn geschikt voor deze woonstraten. De bestaande bomen op het brinkje bij de Luciatoren blijven staan.

Dorpsraad in de Pierenbode oktober 2021

Hart van Steensel

Tijdens de Openbare Dorpsraadvergadering van 4 oktober jongstleden hebben we de stand van zaken rondom het project ‘Hart van Steensel’ geschetst. Hoe is het begonnen, hoe hangt het samen met andere projecten in het dorp en waar willen we als coalitie (Dorpsraad, Gemeenschapshuis De Höllekes en contactgroep Rondom de Toren) naar toe in de toekomst.

Er heeft inmiddels een onderzoek plaatsgevonden naar de bouwkundige staat van het kerkgebouw. Op dit moment is de gemeente nog in afwachting van een tweetal andere onderzoeken: aanwezigheid van asbest in het dak en boktor in de houten balkconstructie.

Wanneer deze onderzoeken positief worden afgesloten, kan de gemeente overgaan tot aankoop van het kerkgebouw. Verwachting is dat dit binnen nu en twee maanden gerealiseerd zal worden.

Vanaf dat moment gaan we naar de volgende fase van het project en gaan we een ontwerp opstellen. Hier zullen vanzelfsprekend ook anderen naast de coalitieleden zoals omwonenden, verenigingen en huidige gebruikers van het kerkgebouw bij betrokken worden.

Bloed prikken

Pilot bloedprikken in Höllekes verzet naar donderdagochtend! Het is erop of eronder..

Voor het bloedprikken in de Höllekes op de donderdagmiddagen (van 13.45 tot 14.45 uur in oneven weken) nam de belangstelling af. Het tijdstip was ongeschikt voor nuchter bloedprikken en afnames voor de trombosedienst.

Onder invloed van reacties van u, de Höllekes, gemeente Eersel en de dorpsraad heeft ‘Diagnostiek voor U’ toegestemd in een verlenging van de pilot maar nu op andere tijden: van 7.45 tot 8.30 uur (nog steeds op donderdagen in oneven weken).     

De “nieuwe” pilot duurt van 8 november 2021 tot en met 20 december 2021. Het spant erom of deze voorziening voor Steensel behouden kan blijven. Als er te weinig belangstelling voor is gaat het stoppen! Concreet: als uw bloed geprikt moet worden, maak dan als het enigszins kan een afspraak op 8/11, 23/11, 6/12 of 20/12 tussen 7.45 en 8.30 uur in de Höllekes. Hiermee zorgen we er voor dat de nieuwe pilot succesvol verloopt en dat daardoor het bloedprikken behouden blijft!              

Zegt het voort!

Eindhoven Airport

De drukte op Eindhoven Airport neemt weer toe. Vanuit het dorp krijgen we best veel vragen over het vliegverkeer dat over Steensel vliegt. In principe dienen de vliegtuigen tussen Eersel en Steensel te vliegen over de weilanden. Een groot gedeelte van de vliegtuigen maakt echter een te korte bocht en vliegt daarom over Steensel in plaats van om Steensel heen.

Dit is echter geen verplichting en vliegmaatschappijen worden er alleen op aangesproken wanneer er meldingen binnen komen over deze vluchten. Maak dus gerust een melding aan wanneer u overlast ervaart of u vindt dat er te kort om Steensel heen wordt gevlogen. Het helpt mee om de vliegmaatschappijen beter de voorgeschreven routes te laten volgen.

Het is niet meer mogelijk om een melding via de telefoon te doen. Om een melding te maken, gaat u naar de site ‘www.samenopdehoogte.nl’ of maakt u gebruik van de buren app van Eindhoven Airport. Via deze app krijgt u ook inzicht in welke routes er op de betreffende dag gevlogen worden en is het mogelijk om uw ervaring over het vlieggeluid te delen. Een zinvolle app voor buren van Eindhoven Airport.

Schroom niet om een melding te maken. Er is bewust voor gekozen om het geen klacht te noemen. Op basis van de meldingen wordt daadwerkelijk geprobeerd om de overlast te verminderen.

Website

Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com of aan één van de leden van de Dorpsraad.

Dorpsraad in de Pierenbode september 2021

Openbare dorpsraadvergadering

De Dorpsraad nodigt u van harte uit aanwezig te zijn bij de Openbare Dorpsraadvergadering op maandag 4 oktober 2021 in de St. Luciakerk te Steensel.

Na de opening door de voorzitter en de introductie van een nieuw kandidaat-dorpsraad lid wordt een aantal presentaties verzorgd met betrekking tot de volgende onderwerpen:

 • Ontwikkeling visie Welzijn, Wonen & Zorg
 • Hart van Steensel
 • Steensel weer één dorp
 • Wonen in Steensel

De dorpsraad neemt de ‘Visie Welzijn, Wonen & Zorg’ en ‘Hart van Steensel’ voor haar rekening, de andere onderwerpen worden behandeld door resp. Dave Biemans, projectleider van Steensel weer één dorp en Steven Kraaijeveld, dorpswethouder Steensel.

Er wordt ingegaan op de plannen en de huidige stand van zaken.

We sluiten de avond af met de uitreiking van de oorkonde aan de Steenselnaar van het jaar 2020. De avond start om 20.00 uur en eindigt rond de klok van 22.00 uur.

Steensel weer één dorp

Fase 1 van het project komt in de afrondende fase. Momenteel wordt de Korte Kerkstraat gerenoveerd en op korte termijn zullen de bomen en plantsoenen aangeplant worden. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor fase 2 (Steensel-Noord) al volop aan de gang. De ontwerptekening is nog steeds te bezichtigen in het portaal van de Luciakerk of op de raam van de tuinkamer van Gemeenschapshuis De Höllekes.

U kunt de nieuwsbrief over dit project ontvangen door u zelf te abonneren. Aanmelden kan op de site van de gemeente: www.eersel.nl/steenselweereendorp.

Zwerfvuil verzamelen

Wij zien regelmatig mensen zwerfafval verzamelen en hebben daarom contact gezocht met de gemeente om dit te stimuleren en te ondersteunen. Vandaar dat er vanaf 6 september in de Höllekes prikstokken, handschoenen, hesjes en zakken klaar liggen voor diegene onder ons die tijdens een wandeling of hond uitlaten zwerfvuil willen verzamelen. We zien nog steeds in ons mooie buitengebied allerlei zwerfvuil liggen. We hopen dat we met dit initiatief meerdere mensen kunnen overhalen om individueel of in groepsverband zwerfvuil te verzamelen.

Rabo ClubSupport

Vorig jaar heeft de Dorpsraad het geld van de Rabo ClubSupport besteed aan de twee houten beelden in het pastoriepark: de Heilige Lucia en twee pelgrims. Het doel van dit jaar heeft te maken met het project ‘Hart van Steensel’. De gemeenteraad heeft het plan goedgekeurd om de activiteiten van Gemeenschapshuis De Höllekes te verplaatsen naar het kerkgebouw. We willen het geld gebruiken voor het verfraaien van de omgeving van het kerkgebouw, zoals het plaatsen van mooie zitbankjes, een kunstwerk of streetart (straatkunst). Bij deze laatste valt te denken aan bijvoorbeeld het verfraaien van het elektriciteitshuisje gelegen aan de zijkant van de kerk. We willen hier een mooie mural (muurtekening) aanbrengen. In Eindhoven zijn al diverse voorbeelden te zien waarbij de viaducten echte kunstwerken zijn geworden.

Website

Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com of aan één van de leden van de Dorpsraad.

Steensel weer 1 dorp augustus 2021

Fase 1 (Steensel Zuid, omgeving Frans van Nunenstraat)

Uitvoering

Aannemer FPH Ploegmakers is bezig met de laatste deel van de herinrichting in de Joseph Schulteweg. De aannemer is voor de bouwvakvakantie klaar met de bestrating.
In de Korte Kerkstraat worden de rioleringswerkzaamheden na de bouwvakvakantie opgestart (vanaf 30 augustus).  
In het najaar (vanaf oktober) gaat de aannemer de bomen en struiken planten in de wijk. Voor vragen over de uitvoering kunt u nog steeds terecht op het inloopspreekuur van 08.30 tot 10.00 uur op dinsdagochtend in de bouwkeet.

Foto: Joseph Schulteweg kruisingsput riolering in aanbouw

Fase 2 (Steensel Noord, omgeving Steenselse toren)

Plannen gereed

Het ontwerp voor Fase 2 kunt u bekijken via www.eersel.nl/steensel-weer-een-dorp. Inmiddels zijn de plannen voor Fase 2 uitgewerkt en kunnen we gaan aanbesteden. Het aanbestedingstraject wordt in het najaar van 2021 doorlopen. We verwachten in december de opdracht te kunnen geven aan de winnende aannemer. Begin 2022 zullen de werkzaamheden door de aannemer worden opgestart.

Brink Luciatoren
Op onderstaande afbeelding kunt u het ontwerp zien van het brinkje bij de Luciatoren. De westelijke entree van de toren krijgt een extra accent. Daarnaast komt een bankje om te genieten van de omgeving en door middel van enkele houten speelobjecten kunnen kinderen lekker spelen. 

Tekening: ontwerp nieuwe inrichting brinkje Luciatoren

Groen
Het groen (nieuwe bomen en beplanting) is een belangrijk aspect in het plan. De bomen krijgen een ruime groeiplaats en ook de beplanting onder de bomen komt er netjes uit te zien. Net zoals in Fase 1 planten we hier een aantal verschillende soorten bomen (diversiteit). De bomen zijn geschikt voor deze woonstraten. De bestaande bomen op het brinkje bij de Luciatoren blijven staan.

Hart van Steensel augustus 2021

Hart van Steensel

Het parochiebestuur Samen Willibrordus in Eersel heeft eind 2019 aangekondigd om het kerkgebouw van Steensel (als ook de kerkgebouwen van Duizel en Knegsel) aan de eredienst te onttrekken. Stichting Dorpsraad Steensel heeft in haar visieplan uit 2019 de wens uitgesproken om het kerkgebouw een herbestemming te geven met behoud van een openbare functie. In dit plan is aangegeven dat het huidige gemeenschapshuis De Höllekes eventueel naar de kerk zou kunnen verhuizen. Het kerkgebouw kan dan gebruikt worden als een gemeenschapshuis (inclusief devotieruimte) voor de Steenselse gemeenschap. Op de locatie van het huidige gemeenschapshuis en dorpsplein komt dan ruimte vrij voor woningbouwontwikkeling.

Visieplan

Om deze visie kracht bij te zetten is een coalitie ‘Hart van Steensel’ gevormd. Hierin zijn naast Stichting Dorpsraad Steensel ook Stichting Gemeenschapshuis De Höllekes en contactgroep ‘Rondom de toren’ (namens de vrijwilligers van de St. Luciakerk) vertegenwoordigd. Om de mogelijkheden te verkennen van de transformatie van het kerkgebouw en herontwikkeling van het dorpsplein is in oktober 2020 namens de gemeente een kwartiermaker aangesteld. De kwartiermaker voert de gesprekken met de coalitie ‘Hart van Steensel’ en andere partijen zoals de gemeente en het parochiebestuur.

Haalbaarheidsonderzoek

De afgelopen tien maanden is er hard gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek. Diverse werkgroepen uit Steensel hebben hun input gegeven. In het haalbaarheidsonderzoek is gekeken naar de volgende vier deelgebieden:

 • Functionele haalbaarheid

Kunnen alle gewenste activiteiten van het gemeenschapshuis uitgevoerd worden?

 • Financiële haalbaarheid

Zijn de plannen betaalbaar en hoe dienen ze gefinancierd te worden?

 • Ruimtelijke haalbaarheid

Hoe verhouden de plannen zich tot het huidige bestemmingsplan?

 • Maatschappelijk haalbaarheid

Hoe is het draagvlak binnen de Steenselse bevolking?

Inmiddels is het haalbaarheidsonderzoek afgerond en is er een definitief rapport opgesteld. In dit rapport zijn alle op- en aanmerkingen van de coalitie verwerkt. Uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek wijst uit dat het haalbaar is om de het gemeenschapshuis te verplaatsen naar het kerkgebouw. Het haalbaarheidsonderzoek is openbaar en via de website van de Dorpsraad Steensel op te vragen: www.dorpsraadsteensel.nl.

Gemeenteraad

Het plan ‘Hart van Steensel’ is inmiddels opgenomen in de voorjaarsnota van de gemeente Eersel. Dit betekent dat er geld is gereserveerd voor de uitvoering van het plan.

De afgelopen weken heeft de coalitie van Steensel diverse gesprekken gevoerd met de verschillende politieke partijen over de haalbaarheid van dit plan. We hebben benadrukt hoe belangrijk het is dat Steensel weer een echte dorpskern gaat krijgen en hoe dit plan naadloos aansluit op de visie om van Steensel weer één dorp te maken. Het is een unieke kans om de historische dorpskern terug te laten keren naar zijn oorspronkelijke plek.

Op dinsdag 29 juni is het plan ‘Hart van Steensel’ door de gemeenteraad inhoudelijk besproken. Op 13 juli 2021 heeft de gemeenteraad unaniem besloten om het plan goed te keuren en te laten uitvoeren in 2022 en 2023.

Zowel de gemeenteraad als de wethouder spreken lovende woorden over het initiatief en de aanpak vanuit Steensel. Menig politieke partij geeft aan dat Steensel het verdient om een mooie dorpskern te krijgen en dat het zeer gewaardeerd wordt hoe het plan tot stand is gekomen.

Coalitie Steensel

De coalitie Steensel is erg verheugd door het unanieme besluit van de gemeenteraad. In een hele korte tijd is er erg veel werk verzet. Niet alleen door de werkgroepleden uit Steensel, maar zeker ook  op het gemeentehuis. Een project dat normaal gesproken twee tot drie jaar kost om door de gemeenteraad te krijgen, is in tien maanden tijd gerealiseerd. Dit is een compliment aan alle partijen die hier aan meegewerkt hebben. Onze dank gaat dan ook uit naar de kwartiermaker, alle werkgroepleden, de gemeente Eersel en het parochiebestuur Samen Willibrordus in Eersel voor hun constructieve bijdrage de afgelopen maanden.

Volgende projectfase

Door de goedkeuring van de gemeenteraad kunnen we door naar de volgende projectfase. De volgende stappen staan voor dit jaar nog op de planning.

 • Ondertekening intentieovereenkomst Stichting Gemeenschapshuis de Höllekes – Gemeente Eersel voor het gebruik van het kerkgebouw
 • Ondertekening koopovereenkomst Parochiebestuur Samen Willibrordus – Gemeente Eersel
 • Aanstellen nieuwe projectleider transformatie kerkgebouw
 • Opstarten ruimtelijke procedures
 • Afstemming van het plan ‘Hart van Steensel’ met de plannen van SW1D (Steensel weer één dorp), over de invulling van het nieuwe dorpsplein
 • Uitvoeren bouwkundig onderzoek en kostenraming
 • Openbare aanbestedingsprocedure en selectie architect
 • Opstellen eerste schetsontwerp

Vanzelfsprekend zullen de omwonenden en direct betrokkenen (zoals verenigingen) bij het ontwerp worden betrokken. In de loop van 2022 wordt het ontwerp verder gedetailleerd uitgewerkt en volgt de aanbestedingsprocedure voor verbouwingswerkzaamheden. Als alles vlot verloopt verwachten we eind 2023 het nieuwe gemeenschapshuis op te kunnen leveren.

Op maandag 4 oktober zal de coalitie Hart van Steensel tijdens de openbare dorpsraadvergadering een verdere toelichting geven hoe dit plan tot stand is gekomen en hoe het project verder zal worden vormgegeven.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog aanvullende vragen of opmerkingen hebben, stuur dan een mail naar dorpsraadsteensel@outlook.com. Uw bericht zal doorgestuurd worden naar de betrokkenen binnen de coalitie, kwartiermaker en/of werkgroepen. Goede ideeën zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Namens de coalitie van het Hart van Steensel:

Stichting Gemeenschapshuis De Höllekes

Stichting Dorpsraad Steensel

Contactgroep Rondom de Toren.